Düşüncenin Seyir Defteri

Düşüncenin Seyir Defteri

season_count.plural
TRT 2Talk

İbrahim Halil Üçer ve Ömer Türker, medeniyetimizi anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyorlar.

  • episodes
  • details
image
1. Bölüm
minute
İ. Halil Üçer ve Ömer Türker, İslam düşüncesi araştırmalarının önemini ele alıyorlar.
image
2. Bölüm
minute
İslam düşünce geleneğinden hareketle "İnsan nedir?" sorusuna cevap aranıyor.
image
3. Bölüm
minute
İnsanı tanımlayıcı yegane özellik olan "özgürlük" kavramı ele alınıyor.
image
4. Bölüm
minute
Düşünce tarihimizde "gerçeklik" ve "hakikat" kavramı ele alınıyor.
image
5. Bölüm
minute
Düşünce tarihi içerisinde "bilgi" kavramı masaya yatırılıyor.
image
6. Bölüm
minute
İslam düşünce geleneğinde "bilimsel bilgi"nin mahiyeti ele alınıyor.
image
7. Bölüm
minute
İslam düşünce geleneğinde "kelam" ilminin mahiyeti konuşuluyor.
image
8. Bölüm
minute
İslam düşünce tarihinde "kelam" ilmi konuşulmaya devam ediliyor.
image
9. Bölüm
minute
İslam düşünce geleneğinde "felsefi bilimsel rasyonalite" ele alınıyor.
image
10. Bölüm
minute
İbn-i Sina'nın "tümdengelim" yöntemine getirdiği yenilikler ele alınıyor.
image
11. Bölüm
minute
İslam düşünce tarihinde bir dönüm noktası kabul edilen İmam Gazali konuşuluyor.
image
12. Bölüm
minute
Bilimsel üretimin en yoğun olduğu 13. yüzyıl İslam düşüncesi ele alınıyor.
image
13. Bölüm
minute
İslam düşünce geleneğinde, 13. yüzyılda gerçekleşen yöntemsel dönüşümler ele alınıyor.
image
14. Bölüm
minute
İslam düşünce geleneğinde teorik yöntemler ele alınıyor.
image
15. Bölüm
minute
13. yüzyıl İslam düşüncesinin en önemli isimlerinden Şehabüddin Es-Sühreverdi konuşuluyor.
image
16. Bölüm
minute
İslam düşünce geleneğinde "vahdet-i vücud" kavramı ve İbnü'l Arabi konuşuluyor.
image
17. Bölüm
minute
Felsefe tarihinin en tartışmalı konularından biri olan "ahlakın temeli" konuşuluyor.
image
18. Bölüm
minute
Ahlakın temeli üzerine konuşulmaya devam ediliyor.
image
19. Bölüm
minute
"İkinci öğretmen" olarak anılan Farabi ve İslam düşüncesindeki yeri konuşuluyor.
image
20. Bölüm
minute
İslam düşünce geleneğinde Maveraünnehir havzasının önemi ele alınıyor.