Vahyin İzinde

Vahyin İzinde

season_count.singular
Drama

Hz. Muhammed’in ve sahabelerinin hayatı ile İslamiyet'in doğuşuna "Vahyin İzinde" tanıklık ediyoruz.

  • episodes
  • details
image
1. Bölüm
minute
Vahiy öncesi Mekke ile Kabe'de yaşanan insanlık dramına uzanıyoruz.
image
2. Bölüm
minute
Hz. Peygamber, vahyin ve kendisine yüklenen vazifenin ağırlığını omuzlarında hissediyor.
image
3. Bölüm
minute
Peygamber Efendimiz'in tebliğe başlamasıyla ilk sahabeler belli oluyor.
image
4. Bölüm
minute
Hz. Peygamber’e gelen Şuara Suresi'nin 214-216 ayetleri, "akrabalarını uyarmasını" emrediyor.
image
5. Bölüm
minute
Hz. Peygamber, Kureyşli akrabalarını Safa Tepesi'nde toplayarak uyarıyor.
image
6. Bölüm
minute
Öz amcasının Hazreti Peygamber’e olan düşmanlığı giderek artmaktadır.
image
7. Bölüm
minute
Mekke’de, Kureyşlilerin işkence ve zulümleri devam etmektedir.
image
8. Bölüm
minute
Kureyşli müşrikler Hazreti Peygamberi'n hayatına kast ediyor.