Kullanıcı Sözleşmesi

TABİİ

KULLANIM KOŞULLARI

Son güncelleme tarihi        : 26.12.2023

Not: Lütfen TABİİ’yi indirmeden, kurmadan, kopyalamadan veya kullanmadan önce aşağıda belirtilen Hizmetler ve TABİİ hakkındaki kayıt ve şartları; işbu Kullanım Koşulları metnini dikkatli bir şekilde okuyunuz.

TABİİ sizlere internete bağlı televizyon, bilgisayar ve/veya diğer cihazlar ile internet üzerinden, hazırlanan içeriklere erişebilmenizi sağlayan kişiselleştirilmiş bir abonelik Hizmeti (bundan böyle “Hizmetler” olarak anılacaktır.) sunmaktadır. Bu Kullanım Koşulları'nda “Kullanıcı” ve/veya "siz" olarak bahsedilen kişi, TABİİ hesabını oluşturan üyeyi belirtmektedir.

Tabii Dijital Platformunun (bundan böyle “TABİİ” olarak anılacaktır) ve Hizmetler’in, isim hakları, tüm içeriği, şablonu, tasarımı, video ve müzikleri ve içinde yer alan bilgiler, görsel ve yazılı kayıtlar ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın tüm hakları Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve iştiraklerine (bundan böyle “TRT” olarak anılacaktır) aittir.

Kullanım Koşullarını onaylamanız halinde ve/veya TABİİ’yi kurmak, indirmek, kopyalamak veya kullanmak üzere “Kaydol” düğmesine tıkladığınızda Kullanım Koşulları kayıt ve şartlarını kabul etmiş olursunuz.  Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen, Kullanım Koşullarını onaylamayınız, kurulum ve indirme işlemini iptal ediniz ve TABİİ’yi kullanmayınız.

TABİİ tarafından işbu Kullanım Koşulları’nda yapılabilecek değişiklikler de koşullara dahildir ve işbu koşullarla birlikte ele alınacak olup, değişiklik yapılmadan önce tarafınıza bildirilecek ve TABİİ’de yer alacak bu şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen, kurulum ve indirme işlemini iptal ediniz ve TABİİ’yi kullanmayınız.

 

1.   Üyelik, Faturalama ve Üyelik İptali

1.1.Üyelik

Üyelik kapsamında Kullanıcılardan, ad, soyad, e-posta, Şifre, cinsiyet ve doğum tarihi bilgileri alınmaktadır.Kullanıcıların hesap oluşturabilmesi için bu bilgileri doğru şekilde girmesi gerekmektedir. 

Ücretli üyelik kapsamında alınan bilgiler                                                          

-       Web sitesi üzerinden abonelik (ücretli üyelik) alınması durumunda;

Kullanıcı; İlk defa ücretli üyelik oluşturuyor ise yukarıda belirtilen üyelik oluşturma bilgilerine ek olarak ödeme bilgileri alınır.

Mevcut kullanıcı ise ve web üzerinden abonelik alınıyorsa yalnızca ödeme bilgileri alınır. Kullanıcılara ait ödeme bilgileri, aydınlatma metninde yazan veri işleme koşulları uyarınca TRT’nin anlaşmalı olduğu aracı ödeme kuruluşu/kuruluşları tarafından işlenmekte olup, tarafımızca toplanmamakta veya kaydedilmemektedir.

-       Kullanıcının mobil uygulamalar üzerinden abone olması durumunda uygulama mağazaları (Apple App Store ve Google Play Store) aracılığı ile abonelik ödemesi alınır. Kullanıcının üyelik bilgileri harici herhangi bir bilgi toplanmaz.

1.2.Faturalama 

Kullanıcı web sitesi üzerinden abonelik satın alırsa faturalarına, hesabına kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak “Hesap Ayarları” sayfasından ulaşabilecektir.

Kullanıcı bir uygulama mağazası (IAP) aracılığıyla satın alma işlemi yaparsa fatura, uygulama mağazası tarafından kendisine gönderilir.

 

1.3.Üyelik iptali-iptal süreçleri

·       Web üzerinden abone olan bir kullanıcı, web uygulaması üzerinden aboneliğini iptal edebilir.

·       Kullanıcı bir uygulama mağazası (IAP) üzerinden abone olmuşsa ilgili uygulama mağazası üzerinden aboneliğini iptal edebilir.

·       Kullanıcı üyeliğin tamamen silinmesini istiyor ise mobil uygulamalar üzerinden üyeliğini silebilir.

 

2.   Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri

2.1.Kullanıcı, TABİİ’ye üye girişi yaparak TABİİ’yi kullanan her türlü gerçek kişiyi ifade etmektedir.

2.2.TABİİ’de sunulan tüm içerik telif haklarıyla korunmaktadır. TABİİ ve TRT’nin izni olmadan değiştirilemez, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, iletilemez, dağıtılamaz veya kaydedilemez yahut diğer şekillerde hukuka, ahlaka, adaba aykırı kullanılamaz.

2.3.TABİİ içinde yer alan icralar ve/veya eserler, sahiplerinin muvafakati olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, yayılamaz, alıntı yapılamaz, yayınlanamaz, temsil edilemez, umuma iletilemez, kullanılamaz.

2.4.Kullanıcılar, TABİİ’nin tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı TRT’ye ait olan yazılımı kopyalayamaz, kullanamaz veya şifrelerini haksız olarak ele geçiremez yahut hackleme amacıyla herhangi bir girişimde bulunamaz.  TABİİ’nin kullanılmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez, hileli girişimlerde bulunamaz.

2.5.Kullanıcılar, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri izinsiz ve hukuka aykırı olarak kullanamaz.

2.6.Kullanıcılar, yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, TABİİ’ye kaydedemez.

2.7.TRT’nin kusuru olmaksızın TABİİ’ye erişimin kısmen veya tamamen engellenmesi durumunda TRT’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

2.8.TABİİ üyesi olmak için en az 18 (on sekiz) yaşında olmanız gerekir.

2.9.18 Yaşından Küçükler - Yasal Temsilcilerin Sorumluluğu

Kullanıcılar, TABİİ üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden yasalar gereğince temyiz kudretine sahip reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetlerin ancak kanunen reşit sayılan kişiler (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) tarafından yapılabileceğini, reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceğini aksi halde TRT ve Yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yasal Temsilciler, reşit olmayan kişilerin (çocukların) TABİİ üzerinde yürüttüğü tüm faaliyetlerini yakından izlemek ve gereken müdahaleleri göstermekle tek başına yükümlü olup, bu kapsamda doğacak herhangi bir zarardan TRT TABİİ, ve İştirakleri sorumlu olmayacaktır.

Kullanıcıların, TABİİ’yi kullanmak için yasal temsilcisinin izninin alınması gerektiğinden, TABİİ’nin kullanımı halinde yasal temsilcinizin izni bulunduğu kabul edilir.

2.10. Kullanıcılar, TABİİ’yi ticari amaçlarla değil, sadece kişisel amaçlarla kullanma hakkına sahiptir. TABİİ ve/veya TABİİ üzerinden eriştiğiniz tüm içerikler, sadece sizin ticari olmayan kişisel kullanımınız içindir ve başka kişilerle paylaşılamaz.

2.11. TABİİ’ye esasen hesabınızı oluşturduğunuz ülkede ve sadece hizmetimizi sunduğumuz veya bu içerik için lisans verdiğimiz coğrafi bölgelerde erişebilirsiniz. Sunulan Hizmetler coğrafi bölgeye göre değişebilir ve ayrıca zaman zaman değiştirilebilir.

2.12. TABİİ’nin tek bir Kullanıcı tarafından kullanıldığı varsayılacaktır. Tercih ettiğiniz abonelik planına göre, aynı üyelik kapsamında birden fazla kişi tarafından aynı anda seyredilebilecek şekilde kullanılabilir. Her halükarda hesabınız üzerinden yapılan her türlü eylem sizin sorumluluğunuzdadır. Bu Sözleşmenin şartları, Hizmetlerden erişilebilecek veya Hizmetlerin içinde satın alınabilecek olan her türlü içerik, materyal veya hizmetlerin yanı sıra TABİİ ve/veya iştirakleri tarafından sunulan ve Hizmetlerin yerini alan veya onlara ilave edilen yükseltmeler için geçerlidir.

2.13. Hizmetleri, aynı anda birden fazla cihazda kullanılabilecek şekilde bir ağ üzerinden dağıtamaz, kaydedemez veya erişime sunamazsınız. Lisanslı Hizmetleri devredemez, tekrar dağıtamaz veya alt lisansını veremezsiniz. Hizmetleri, güncellemelerini veya parçalarını (bu lisansta izin verilen durumlar haricinde) kopyalayamaz, tersine mühendisliğini yapamaz veya makina kodundan sembolik koda çevirme, kaynak kodunu elde etme, modifiye etme veya Hizmetlerden türev eserler yaratma girişimlerinde bulunamazsınız.

3.     Güvenlik Önlemleri          

3.1.Kullanıcı hesapları şifre ile korunmaktadır. Kullanıcıların, şifrelerini unutması durumunda e-posta adreslerine yeni şifreleri gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifreler kullanıcının kayıtlı olduğu e-posta adresi dışında başka bir adrese bildirilmeyecektir.

3.2.Şifreler, harf ve rakamlardan oluşacak şekilde, tahmin edilmesi zor kombinasyonlardan oluşturulmalıdır. Doğum tarihi, isim ve doğum tarihi, sıralı harf ya da rakamlar, tutulan takımın ismi gibi tahmin edilebilir şifreler, kolaylıkla ele geçirilebileceği unutulmamalıdır.

3.3.Başkalarının hesabınıza erişmesine izin vererek (buna hesabınızdaki görüntüleme aktivitesi hakkındaki bilgilere erişim de dahildir), bu kişilerin sizin adınıza hareket ettiğini ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla abonelik planındaki değişiklikler dahil hesabınızda yapabilecekleri her türlü değişikliğin sizin için bağlayıcı olacağını kabul edersiniz.

3.4.TRT, Uygulama’da güvenlik için gerekli tedbirleri almaya özen göstermiştir. Bu nedenle, sistemde düzenli olarak güvenlik testleri yapılmakta ve herhangi bir güvenlik açığına izin vermemek için çaba gösterilmektedir. Buna rağmen, zaman zaman Kullanıcı profillerine yetkisiz olarak girilmesi söz konusu olmaktadır. Güvenlikle ilgili bir sorunla karşılaşılmaması için aşağıdaki güvenlik önlemlerine de uyulmalıdır.

3.5.Ortak bilgisayar kullanılıyorsa TABİİ’ye giriş yaptıktan sonra güvenli çıkış anlamına gelen "Çıkış Yap" bağlantısına tıklamadan çıkılmamalıdır. Tarayıcıyı veya uygulamayı kapatmak yerine bu yöntemi kullanmak, daha sonra aynı bilgisayarı kullanarak giriş yapacak kişinin Kullanıcıların sayfasına erişmesini engelleyecektir.

3.6.Hizmetleri bir Uygulama vasıtasıyla kullandığınızda, Cihazınızı satmak, devretmek, kiralamak gibi herhangi bir şekilde üçüncü bir tarafa teslim etmeden önce, bu Uygulamayı kaldırmak ve Hizmetlerle ilgili tüm bilgileri silmek veya imha etmelisiniz(sınırlı olmamak kaydıyla bu bilgilere kullanıcı ismi, parola, kişisel bilgiler, hesap bilgileri vb. dahildir). Aksi halde doğabilecek zararların tamamı kullanıcının kendi sorumluluğunda olacaktır.

4.     TABİİ’yi web sitesinde, mobil uygulamalarda, smart TV uygulamalarında, Roku ve benzerlerinde kullanmanız için size devri kabil olmayan abonelik hakkı verilmektedir. Kullanıcılar, TABİİ’de izledikleri, elde ettikleri, download ettikleri materyal ve verileri bireysel amaçlar dışında kullanamayacağını, ticarete konu yapılamayacağını, 3. kişilere devredilemeyeceğini, stok, arşiv yapılarak kullandırılmayacağını; özetle TABİİ’de belirlenen koşullar ve izin dışında kullanılamayacağını, kullandırılamayacağını kabul ve taahhüt ederler. Açıkça izin verilmediği müddetçe, a) Hizmetleri arşive kaydedemez, çoğaltamaz, dağıtamaz, modifiye edemez, sergileyemez, işleyemez, yayınlayamaz, lisansını veremez, Hizmetlerden türev eserler oluşturamaz veya Hizmetlerde saklanan veya Hizmetlerden veya Hizmetler vasıtasıyla elde edilen içerikleri veya bilgileri satışa sunamaz veya kullanamazsınız; b) grafik kullanıcı arayüzü, telif hakkı bildirimleri ve markalar dahil Hizmetlerin içerik korumalarını veya diğer öğelerini silemez, değiştiremez, etkisiz kılamaz, sürümünü düşüremez, bloke edemez, karartamaz veya bunları devre dışı bırakamazsınız; c) Hizmetlere erişim için robot, örümcek, kazıyıcı veya diğer otomatik yolları kullanamazsınız; d) Hizmetlerle bağlantılı bir bilgisayar yazılımını veya donanımını veya telekomünikasyon ekipmanlarını kesintiye uğratmak, zarar vermek veya çalışmasını sınırlandırmak için tasarlanmış bir materyali veya yazılım virüsünü veya sair bilgisayar kodunu, dosyalarını veya programlarını yükleyemezsiniz. Hizmetleri e-posta veya başka bir yolla göndermemeyi veya aktarmamayı kabul edersiniz. Hizmetler ve Hizmetlerle bağlantılı fikri mülkiyet hakları dahil tüm haklar TRT’ye ve onun iştiraklerine aittir. Hizmetler uluslararası antlaşmaların hükümleri ve Hizmetlerin kullanıldığı ülkede geçerli diğer yasalar ile korunmaktadır. Hizmetlerin yapısı, tertibi ve kodu, TRT ve onun iştiraklerinin değerli ticari sırları ve gizli bilgileridir. Hizmeti çoğaltamazsınız. İşbu Sözleşme kapsamında Hizmeti çoğaltmanıza izin verilen durumlarda, Hizmetim tüm kopyaları Hizmette görünen aynı telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini içermelidir. İşbu Sözleşme ile açıkça size verilmemiş olan tüm haklar, TRT ve diğer ilgili hak sahiplerine ait olmaya devam eder. 

5.     TABİİ Hizmetlerinin görüntü kalitesi Kullanıcı tarafından kullanılan cihaza bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve İnternet bağlantınızın hızı ve sunduğu bant genişliği gibi çeşitli unsurlardan etkilenebilir.

6.     TRT, Uygulama’nın içeriğinin doğruluğunu, uygunluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için makul tüm çabayı göstermektedir, ancak doğruluk, uygunluk veya güvenilirlik için garanti vermemektedir.

7.     Harici Hizmetler(hizmet sağlayıcı 3. kişi tarafından sunulan): TABİİ, üçüncü tarafların hizmetlerine ve web sitelerine erişmenizi sağlayabilir (bunlar hep birlikte ve tek başına “Harici Hizmetler” olarak anılacaktır). Harici Hizmetleri kullanımınızla ilgili tüm risklerin tamamen size ait olduğunu kabul edersiniz. TRT, üçüncü tarafların Harici Hizmetlerinin içeriğini veya doğruluğunu incelemek veya değerlendirmek zorunda değildir ve bu üçüncü tarafların Harici Hizmetlerinden sorumlu olmayacaktır. Harici Hizmetler tarafından gösterilen bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla finansal, medikal veya yer bilgileri dahil tüm veriler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve TRT veya onun temsilcileri tarafından garanti edilmemektedir. Harici Hizmetleri, işbu Kullanım Koşulları şartlarına aykırı olarak veya Lisans Veren veya bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde kullanamazsınız. Harici Hizmetleri, herhangi bir kişiyi veya kurumu taciz etmek, istismar etmek, takibe almak, tehdit etmek veya itibarını zedelemek için kullanmamayı kabul edersiniz. TRT bu türden kullanımlardan sorumlu olmayacaktır.  Harici Hizmetler, tüm dillerde veya yaşadığınız ülkede mevcut olmayabilir veya belirli bir yerde kullanılması uygun olmayabilir veya kullanıma açık olmayabilir. Bu Harici Hizmetleri kullanmayı tercih ettiğiniz takdirde geçerli tüm yasalara uymak sizin sorumluluğunuzdadır. TRT, önceden bildirimde bulunmaksızın veya size karşı hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin her türlü Harici Hizmetleri değiştirme, askıya alma, kaldırma, etkisiz kılma veya bunlara erişim kısıtlamaları veya sınırlamaları getirme hakkını saklı tutar.           

8.     Sorumluluk: Hukukun yasaklamadığı ölçüde, TRT hiçbir durumda TABİİ’yi kullanmanızdan veya kullanamamanızdan kaynaklanan ve nasıl ortaya çıkarsa çıksın ve hangi sorumluluk teorisine dayanırsa dayansın (sözleşme, haksız fiil veya diğerleri) ve bunların ortaya çıkabileceği önceden bildirilmiş olsun veya olmasın, kişisel yaralanmalar veya arızi, özel, dolaylı veya netice kabilinden zarar veya kayıplardan ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kar kaybı, veri kaybı, iş durması veya diğer ticari zararlar veya kayıplardan, TABİİden veya içeriklerinden kaynaklı olarak yazılım veya donanım arızası, sistem hataları, performans arızası, virüs, hata, kesinti, eksiklik, nakilde gecikme gibi sebeplerden oluşabilecek doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan sorumlu olmayacaktır. Bazı yargı daireleri kişisel yaralanmalar veya arızi veya netice kabilinden zararlar için sorumluluk sınırlamasına izin vermediğinden bu sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.  TRT’nin size karşı tüm zararlar için toplam sorumluluğu (kişisel yaralanma söz konusu olduğunda geçerli hukukta öngörülen durumlar hariç) hiçbir koşulda Kullanıcının ödemiş olduğu aylık ya da yıllık abonelik ücretini aşmayacaktır. Zarar sorumluluğu doğrudan zararla ve işbu maddede yer alan bedelle sınırlı olup, kesinleşmiş mahkeme kararına istinaden karşılanacaktır.

TABİİ’nin reklam vb. içeriklerle yönlendirme yaptığı web sitelerini ziyaret edip etmeme kullanıcının kendi inisiyatifinde olup, bu web sitelerinin güvenilirliğinden ve bu nedenle uğranabilecek zararlardan TABİİ sorumlu olmayacaktır.

Kullanım koşullarında belirtilen bildirim ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, idari ve mali her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Kullanıcı, kullanım koşullarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle TRT’nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, TRT’nin ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kendisine rücu edilebileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

Herhangi bir zamanda ve hiçbir uyarı ve ihtara gerek olmaksızın TRT, kötüye kullanımın engellenmesi, korsanla mücadele, yazılım geliştirme ve bu nedenlerle sınır olmaksızın, uygun gördüğü takdirde TABİİ’nin kullanımını veya erişimini engelleyebilir.

TRT, TABİİ üzerinden sunduğu her türlü içerik üzerinde tamamen kendi takdirinde olmak üzere değişiklik yapma ya da uygun görmediği içeriği kaldırma/ yeni içerik ekleme yetkilerine sahiptir. Bu durum Kullanıcı’ya herhangi bir tazminat hakkı doğurmayacaktır.

9.     Verilerin Kullanımı: TRT’nin yazılım güncellemelerini, ürün desteğini ve Hizmetlerle bağlantılı olarak (eğer varsa) size sunulacak diğer hizmetleri kolaylaştırmak için düzenli olarak toplanan çerezleri, teknik verileri ve bağlantılı bilgileri -sınırlı olmamak kaydıyla cihazınız, sisteminiz veya uygulama yazılımınız ve çevre ekipmanlarıyla ilgili teknik bilgiler dahil - toplayıp kullanabileceğini kabul edersiniz. TRT bu bilgileri, kimliğinizin tespit edilmesini sağlayacak bir formatta olmadıkça, ürünlerini iyileştirmek veya size hizmetler veya teknolojiler sunmak gibi aydınlatma metninde belirttiği amaçlar doğrultusunda kullanabilir. 

10.  Değişiklik ve Güncelleme

TRT, sürekli olarak Hizmeti değiştirmekte ve iyileştirmektedir.  Bu sürekli iyileştirmenin bir parçası olarak, TRT (Hizmetin tamamı veya bir bölümü için geçerli olacak şekilde) yeni özelliklerin ve fonksiyonların eklenmesi veya kaldırılması ve yeni dijital içeriğin veya hizmetlerin sunulması veya eskilerine son verilmesi gibi değişiklikler yapabilir.    TRT, performans veya güvenlik amaçlı iyileştirmeler yapmak, hukuka uyum amaçlı değişiklikleri devreye koymak, yasa dışı faaliyetleri ve sistemlerimizin kötüye kullanılmasını önlemek için Hizmeti veya onun herhangi bir bölümünü modifiye etmek veya sonlandırmak zorunda kalabilir. Bu değişiklikler tüm kullanıcıları, bazı kullanıcıları ve hatta tek bir kullanıcıyı etkileyebilir. İşbu Sözleşmede, Hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi veya Hizmetler ya da TRT’nin diğer ihtiyaçları doğrultusunda, sadece TRT veya onun iştiraklerinin takdir yetkisine bağlı olarak değişiklik yapılabilir. TRT, bu değişiklikler sizin için geçerli olmadan en az 30 gün öncesinde size bildirimde bulunacaktır. Yapılan değişikliklerin Kullanıcı açısından esaslı bir değişiklik olması ve bu esaslı değişiklikleri kabul etmek istememeniz halinde, değişiklikler geçerli olmadan önce aboneliğinizi iptal edebilir ve/veya uygulamayı cihazınızdan kaldırabilirsiniz.

11.  Genel Hükümler: 

İşbu Kullanım Koşullarının bir  hükmü geçersiz veya uygulanamaz bulunursa, bu durum Kullanım Koşullarının kalan hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecek ve bunlar yukarıdaki koşullar uyarınca geçerli ve  uygulanabilir kalacaktır.

TRT’nin Kullanım Koşullarındaki bir hakkını/yetkisini açık ya da örtülü geçici ya da daimi olarak kullanmakta gecikmesi, eksik kullanması veya kullanmaması bu hakkından/yetkisinden kısmen de olsa feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi, bir hakkın/yetkinin tek başına ya da kısmen kullanılması onun daha sonra tamamen kullanılmasını ya da başka bir hakkın/yetkinin kullanılmasını engellemeyecektir.

12.  Bildirimler: 

Kullanıcıların TABİİ’de bildirdiği oturum ve/veya e-mail adresi, kullanıcılara yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilecektir.

Kullanıcı, TRT ve TABİİ arasındaki ilişki, kanunlar ihtilafı hükümleri dikkate alınmaksızın Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir. Siz ve TRT ve TABİİ işbu Sözleşmeden kaynaklanan her türlü ihtilafın çözümlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin münhasır yargı yetkisini kabul edersiniz.

 

Platform Sahibi : Türkiye Radyo Televizyon Kurumu/TRT

Mersis Numarası : 0879003286700011

Adres                  : TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı TRT Sitesi 06550 Oran ANKARA

E-Posta                : destek@tabii.com