Felsefe Söyleşileri
Felsefe Söyleşileri

Felsefe Söyleşileri

5 Seasons
TRT 2
Talk

Prof. Dr. Teoman Duralı, felsefe-bilim geleneğinin doğuşunu ve serüvenini anlatıyor.

  • Episodes
  • Details
1. Bölüm
1. Bölüm
54m
Teoman Duralı önderliğindeki programın ilk bölümünde, insan-beşer ayrımı konuşuluyor.
2. Bölüm
2. Bölüm
52m
İnsanın Afrika’da ortaya çıkışı ve dünyaya yayılışı, tarihsel zeminde ele alınıyor.
3. Bölüm
3. Bölüm
49m
Eğitim, terbiye, edep, adab-ı muaşeret kavramları analiz ediliyor.
4. Bölüm
4. Bölüm
53m
Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde eğitim ve öğretim arasındaki farkları beşeri bilimler üzerinden ele alınıyor.
5. Bölüm
5. Bölüm
55m
Emek-üretim-din ilişkisi, felsefi zeminde ele alınıyor.
6. Bölüm
6. Bölüm
54m
Hayvanların ehlileştirilmesi, evcilleştirilmesi ve iki tür arasındaki ilişki ele alınıyor.
7. Bölüm
7. Bölüm
55m
Önceki bölümden devam edilerek, ilk konut örnekleri ve iklim-insan ilişkisi konuşuluyor.
8. Bölüm
8. Bölüm
56m
Buzul çağında dünyanın mevcut konumu ve dünya üzerinde yaşanan göçler konuşuluyor.
9. Bölüm
9. Bölüm
55m
İlk konut örnekleri ve tarih öncesi toplumlarda bireylik meselesi tartışılıyor.
10. Bölüm
10. Bölüm
55m
Kolektiften bireysel bilince geçiş, aletlerdeki gelişim, hikmet ve felsefe geleneği...
11. Bölüm
11. Bölüm
55m
İnsanoğlunun medeniyet inşası ve yerleşik hayata neden geçtiği üzerine konuşuluyor.
12. Bölüm
12. Bölüm
53m
İlk yerleşim yeri olan köylerin oluşumu ve buradaki örgütlenme biçimi üzerine konuşuluyor.
13. Bölüm
13. Bölüm
56m
İlk konut örnekleri ve ilk devletlerin ortaya çıkışı ele alınıyor.
15. Bölüm
15. Bölüm
57m
Mezopotamya’daki ilk devlet örnekleri ve bölgedeki keşiflerin önemi konuşuluyor.
16. Bölüm
16. Bölüm
55m
Mezopotamya’daki ilk devlet örnekleri ve bölgedeki keşiflerin önemi konuşuluyor.
17. Bölüm
17. Bölüm
52m
"Siyaset", "hukuk" ve "ekonomi" kavramları felsefi ve tarihsel bir zeminde ele alınıyor.
18. Bölüm
18. Bölüm
52m
Devlet organizasyonunun teşkili, "vatan", "yurt" ve "başşehir" kavramları konuşuluyor.
19. Bölüm
19. Bölüm
55m
"Millet-ulus", "devlet-imparatorluk" ikilikleriyle Doğu ve Batı medeniyetleri konuşuluyor.
20. Bölüm
20. Bölüm
57m
Felsefe Söyleşileri'nde geçen bölümde kaldığımız yerden devam ediyor, Çin Medeniyeti örneğinden hareketle, "medeniyet" ve "hükümdarlık" kavramlarını konuşuyoruz.
tabii
© 2024 tabii, All Rights Reserved
  • Terms of Use
  • Privacy
  • Cookie Preferences