Felsefe Söyleşileri

Felsefe Söyleşileri

season_count.plural
TRT 2Talk

Prof. Dr. Teoman Duralı, felsefe-bilim geleneğinin doğuşunu ve serüvenini anlatıyor.

  • episodes
  • details
image
1. Bölüm
minute
Teoman Duralı önderliğindeki programın ilk bölümünde, insan-beşer ayrımı konuşuluyor.
image
2. Bölüm
minute
İnsanın Afrika’da ortaya çıkışı ve dünyaya yayılışı, tarihsel zeminde ele alınıyor.
image
3. Bölüm
minute
Eğitim, terbiye, edep, adab-ı muaşeret kavramları analiz ediliyor.
image
4. Bölüm
minute
Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde eğitim ve öğretim arasındaki farkları beşeri bilimler üzerinden ele alınıyor.
image
5. Bölüm
minute
Emek-üretim-din ilişkisi, felsefi zeminde ele alınıyor.
image
6. Bölüm
minute
Hayvanların ehlileştirilmesi, evcilleştirilmesi ve iki tür arasındaki ilişki ele alınıyor.
image
7. Bölüm
minute
Önceki bölümden devam edilerek, ilk konut örnekleri ve iklim-insan ilişkisi konuşuluyor.
image
8. Bölüm
minute
Buzul çağında dünyanın mevcut konumu ve dünya üzerinde yaşanan göçler konuşuluyor.
image
9. Bölüm
minute
İlk konut örnekleri ve tarih öncesi toplumlarda bireylik meselesi tartışılıyor.
image
10. Bölüm
minute
Kolektiften bireysel bilince geçiş, aletlerdeki gelişim, hikmet ve felsefe geleneği...
image
11. Bölüm
minute
İnsanoğlunun medeniyet inşası ve yerleşik hayata neden geçtiği üzerine konuşuluyor.
image
12. Bölüm
minute
İlk yerleşim yeri olan köylerin oluşumu ve buradaki örgütlenme biçimi üzerine konuşuluyor.
image
13. Bölüm
minute
İlk konut örnekleri ve ilk devletlerin ortaya çıkışı ele alınıyor.
image
15. Bölüm
minute
Mezopotamya’daki ilk devlet örnekleri ve bölgedeki keşiflerin önemi konuşuluyor.
image
16. Bölüm
minute
Mezopotamya’daki ilk devlet örnekleri ve bölgedeki keşiflerin önemi konuşuluyor.
image
17. Bölüm
minute
"Siyaset", "hukuk" ve "ekonomi" kavramları felsefi ve tarihsel bir zeminde ele alınıyor.
image
18. Bölüm
minute
Devlet organizasyonunun teşkili, "vatan", "yurt" ve "başşehir" kavramları konuşuluyor.
image
19. Bölüm
minute
"Millet-ulus", "devlet-imparatorluk" ikilikleriyle Doğu ve Batı medeniyetleri konuşuluyor.
image
20. Bölüm
minute
Felsefe Söyleşileri'nde geçen bölümde kaldığımız yerden devam ediyor, Çin Medeniyeti örneğinden hareketle, "medeniyet" ve "hükümdarlık" kavramlarını konuşuyoruz.